Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Deze liggen bij ons ter inzage of kunt u downloaden door op bovenstaande link te drukken.

De U.V.H. zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt.