Hotel de Mandemaaker
in het centrum & bij de oude haven