PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DE MANDEMAAKER kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DE MANDEMAAKER en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DE MANDEMAAKER verstrekt. DE MANDEMAAKER . kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

WAAROM DE MANDEMAAKER GEGEVENS NODIG HEEFT
DE MANDEMAAKER verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen. Daarnaast kan DE MANDEMAAKER uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DE MANDEMAAKER GEGEVENS BEWAART
DE MANDEMAAKER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
DE MANDEMAAKER verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van DE MANDEMAAKER worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DE MANDEMAAKER gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
DE MANDEMAAKER maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DE MANDEMAAKER bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Ook maken wij gebruik van remarketing advertenties op basis van uw websitebezoek. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DE MANDEMAAKER te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DE MANDEMAAKER heeft hier geen invloed op. DE MANDEMAAKER heeft Google geen toestemming gegeven om via DE MANDEMAAKER verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demandemaaker.nl .

BEVEILIGEN
DE MANDEMAAKER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DE MANDEMAAKER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DE MANDEMAAKER op via info@demandemaaker.nl

www.demandemaaker.nl is een website van DE MANDEMAAKER . DE MANDEMAAKER is als volgt te bereiken:
Kerkstraat 103, 3751 AT Bunschoten Spakenburg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Gooi en Eemland: 32068155
Telefoon: 033 2980255
E-mailadres:info@demandemaaker.nl

De Mandemaaker is een V.O.F. met als eigenaren G.G.M. van Eijden en J.M. Huurdeman

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.